inspekcje kominów

Inspekcja, ekspertyzy i kamerowanie przewodów kominowych

Jeśli zbliża się termin corocznej konserwacji przewodów kominowych, koniecznie zarezerwuj termin kontroli w naszej firmie.
Niedopełnienie obowiązku corocznych oględzin budynku grozi mandatem lub karą grzywny, którą orzeka sąd. Inspekcji poddawane są nie tylko przewody kominowe, ale również spalinowe i wentylacyjne.Oprócz regularnych przeglądów wymaganych prawem, jeśli:

  • w domu czuć spaleniznę, a dym cofa się do wnętrza budynku,
  • pojawiają się problemy z wentylacją,
  • widoczne są uszkodzenia na kominie lub pojawiło się gniazdo os czy szerszeni,

należy jak najszybciej zadzwonić po kominiarza, który zajmie się usterką oraz przywróci prawidłowe działanie wszystkich przewodów, wykonując ich drobne naprawy lub czyszczenie komina

Na czym polega kontrola przewodów kominowych?

Kontrola przewodów kominowych obejmuje przede wszystkim sprawdzenie ich drożności, a także podłączeń, czyli inaczej kratek wentylacyjnych i palenisk. Skontrolować trzeba również ciąg, stan techniczny kominów oraz wyloty przewodów. Inspekcja przewodów obejmuje nie tylko kontrolę wzrokową, ale również badanie przy pomocy kuli kominiarskiej, mierników podciśnienia czy kamer inspekcyjnych.

Po przeprowadzeniu kontroli sporządza się z niej raport, według określonego odgórnie wzoru. Przeglądy kominiarskie nie są drogie, a mogą zapobiec poważnym zdarzeniom, w związku z którymi życie i zdrowie użytkowników budynku oraz ich mienie mogłoby być zagrożone.

Zachęcamy do rezerwowania terminów na regularne przeglądy przewodów kominowych, które zostaną wykonane szybko i sprawnie.