szczotka kominiarzaBiegły sądowy

Biegli sądowi z dziedziny kominiarstwa to mistrzowie, czynni zawodowo, którzy posiadają niezbędną wiedzę, przydającą się podczas postępowań sądowych. Sąd nierzadko potrzebuje zasięgnąć ekspertyz związanych z urządzeniami grzewczymi, zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku czy funkcjonowaniem kominów w analizowanym przypadku. W jakim jeszcze celu korzysta się z opinii biegłych sądowych kominiarzy? Między innymi wtedy, kiedy:

  • chce się zatwierdzić lub podważyć wydaną wcześniej opinię innego kominiarza,
  • zaistniała potrzeba podjęcia walki z firmą kominiarską, która nie dopełniła swoich obowiązków, w wyniku czego doszło do określonych szkód,
  • zachodzi konieczność dokonania oceny działających przyłączeń oraz instalacji.

Biegły sądowy Zakładu Kominiarskiego Krokos

W Zakładzie Kominiarskim Krokos do dyspozycji jest biegły sądowy, który z przyjemnością pomaga nawet w najtrudniejszych postępowaniach sądowych. Ze swojej strony gwarantujemy pełną transparentność oraz całkowitą bezstronność podczas wydawania opinii i ekspertyz . Biegłego powołuje sąd lub inne organy prowadzące śledztwo na etapach przygotowawczych.

Wykonywanie zadań biegłego sądowego daje nam ogromną satysfakcję oraz dostarcza dodatkowej dawki wiedzy, którą wykorzystujemy w codziennej pracy kominiarza. Cieszymy się również, że dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy kominiarskiej możemy udzielać innym wsparcia w trudnych sytuacjach np. podczas wykazywania zaistniałych przesłanek do wypłaty odszkodowania.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym profilem działalności Zakładu Kominiarskiego Krokos!