Blog

przegląd komina

Zagrożenia płynące z zaniedbań przeglądów kominów

Wszyscy posiadacze i zarządcy budynków wyposażonych w system kominowy oraz wentylację grawitacyjną bądź mechaniczną powinni pamiętać o regularnym wykonywaniu ich przeglądów. W przypadku wentylacji są one konieczne w ramach corocznej kontroli budynku, a przy korzystaniu z urządzeń grzewczych należy je przeprowadzać z częstotliwością uzależnioną od rodzaju używanego systemu. Przy spalaniu paliw stałych, a więc drewna w dowolnej postaci lub węgla powinno się to odbywać cztery razy w roku, a jeśli korzysta się z kotła gazowego albo olejowego – dwa razy na rok. W tym celu niezbędne będzie jednak skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego kominiarza. W Inowrocławiu usługi tego typu świadczy Zakład Kominiarski Krokos. Przekonajmy się, czym mogą grozić zaniedbania w zakresie przeglądu kominów.

Czytaj więcej