bieżąca konserwacje

Bieżące konserwacje i remonty przewodów kominowych

Bardzo często zapominamy o regularnych konserwacjach przewodów kominowych, jest to bardzo ważne działanie, które pozwala nam na bezpiecznie korzystanie z ogrzewania. Oprócz tego po wielu latach eksploatowania komina, który regularnie poddawany jest działaniu czynników niszczących (skraplaniu się i osadzaniu zanieczyszczeń, wysokiej temperatury), będzie wymagał przeprowadzenia drobnych napraw lub remontu.

Kominy często wymagają gruntownych remontów z uwagi na niedopatrzenia w zakresie bieżących kontroli oraz czyszczenia przewodów. Niektórzy inwestorzy decydują się na modernizację komina również ze względu na to, że chcą dostosować go do potrzeb budynków energooszczędnych, a w konsekwencji nieco obniżyć koszty ogrzewania. Podjęcie takich działań na długo przed tym, zanim w kominie zacznie dochodzić do powstawania rozszczelnień czy pęknięć, pozwala obniżyć koszty remontu.

W jaki sposób dokonujemy remontów kominów?

O tym, w jaki sposób przeprowadzić konserwację komina lub remont, decydujemy w porozumieniu z Klientem po przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy konkretnego systemu. Dobieramy również stosowne zabezpieczenia i środki, które pozwolą na przedłużenie żywotności komina oraz zapewnienie bezpieczeństwa lokatorom budynku. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań sporządzamy wstępny kosztorys oraz zabezpieczamy budynek przed pożarem.

Zachęcamy do skorzystania z usług Zakładu Kominiarskiego Krokos, a w razie potrzeby uzyskania szczegółowych informacji dotyczących konserwacji czy napraw kominów prosimy o kontakt.