pasek kominiarza

Czyszczenie, kontrola i konserwacja przewodów kominowych, wentylacyjnych

Wykonujemy między innymi czyszczenie, drobne naprawy czy standardową konserwację przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz spalinowych, polegającą na zachowaniu ich optymalnej drożności. Regularne czyszczenie przewodów jest konieczne do prawidłowej wymiany powietrza w domu, usuwania z niego toksycznych produktów spalania i zachowania bezpieczeństwa rodziny.
Z naszych usług korzystać należy nie tylko w momencie budowania domu, ale również później – regularnie, co 6-12 miesięcy. Zalecenia dotyczące następnej wizyty kominiarza zawsze zostają omówione z Klientami.

Oprócz tego możemy zająć się:

W czym jeszcze pomożemy?

W naszym zakładzie sprawujemy również pieczę nad szeregiem zagadnień powiązanych z wentylacją – nie tylko grawitacyjną, ale również mechaniczną np. niskociśnieniową czy zdecentralizowaną. Zarówno osoby prywatne, jak i firmy nierzadko proszą nas o wydanie opinii dotyczącej tego, jak najlepiej będzie rozmieścić przewody kominowe, by były funkcjonalne oraz zgodne z przepisami prawa. Niezależnie od tego, jakiej pomocy z zakresu kominiarstwa potrzebujesz, kontaktując się z naszą firmą, z pewnością ją uzyskasz.

Zachęcamy do podejmowania współpracy z Zakładem Kominiarskim Andrzeja i Artura Krokos – gwarantujemy najwyższą jakość usług oraz zadowolenie nawet w przypadku najbardziej wymagających Klientów.


chodzenie po dachu

Inspekcja, ekspertyzy i kamerowanie przewodów kominowych

czyszczenie przewodów kominkowych prętem kominiarskim

Czyszczenie przewodów kominowych

konserwacja chemiczna kominka

Bieżące konserwacje i remonty

kominek z nasadką kominkową

Montaż nasad wiatrochronnych

Sprawdzani szczelności instalacji gazowych

Sprawdzanie szczelności instalacji gazowych

przewód do odetkania kominka

Biegły sądowy